داستان‌های کلاسیک گوتیک

داستان‌های کلاسیک گوتیک، معمولاً در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی نوشته شده‌اند و شامل موضوعاتی مانند جنایت، راز و رمز، عشق نامشروع، مرگ و ابدیت و ترس هستند. داستان‌های گوتیک، شامل عناصری همچون آتمسفر تاریک و ترسناک، فضاهای بزرگ و گاهی پادشاهی، شخصیت‌های عجیب و غریب، و همچنین ظاهری گوتیک مانند قصرها، قبور و شبهای تاریک هستند.

برخی از داستان‌های کلاسیک گوتیک عبارتند از:

 • فرانکنشتاین نوشته مری شلی
 • وامپایر نوشته جان پولیدوری
 • قلعه اترانتو نوشته هوراس والپل
 • ربکا نوشته دافنی دو موریه
 • دراکولا نوشته برام استوکر
 • نیمه شب در باغ موش‌ها نوشته سنت جان پری
 • مرد عنکبوتی نوشته هربرت جورج ولز

این داستان‌ها، به عنوان یکی از ریشه‌های ادبیات ترسناک، تأثیر بسیاری بر داستان‌های مدرن و فیلم‌های ترسناک داشته‌اند و عناصر آنها همچنان در فرهنگ پاپ و هنرهای دیجیتال استفاده می‌شوند.

در داستان “فرانکنشتاین”:

موضوعاتی مانند روح و جسد، و نیز نگرش به علم و تکنولوژی، مورد بررسی قرار می‌گیرند. این داستان، تأثیر زیادی بر رمان‌های علمی-تخیلی داشته است.

در داستان “دراکولا”:

عناصری همچون خون‌آشامی و آتش‌سوزی، به صورت بسیار موثری استفاده شده‌اند. همچنین، شخصیت دراکولا به عنوان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های ادبیات ترسناک شناخته می‌شود.

در داستان “ربکا”:

شخصیت اصلی به دنبال شناخت راز عشق پیشین همسرش است. این داستان، عناصری همچون راز و رمز، و عشق نامشروع را در بر دارد.

به طور کلی، داستان‌های کلاسیک گوتیک، با تمرکز بر موضوعاتی همچون مرگ، فرار از واقعیت، و ترس، به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تاریخ ادبیات شناخته می‌شوند.

گردآوری به دو زبان: هانیه عظیم زادگان

 

Classic Gothic stories:

are typically written in the 18th and 19th centuries and include themes of crime, mystery, forbidden love, death and immortality, and horror. Gothic stories often feature elements such as dark and eerie atmospheres, large and grandiose spaces, strange and eccentric characters, and Gothic architecture such as castles, tombs, and dark nights.

Some of the classic Gothic stories include:

 • “Frankenstein” by Mary Shelley
 • “The Vampyre” by John Polidori
 • “Castle of Otranto” by Horace Walpole
 • “Rebecca” by Daphne du Maurier
 • “Dracula” by Bram Stoker
 • The Midnight Bell” by Francis Lathom
 • “The Spider” by Hanns Heinz Ewers

These stories have had a lasting impact on modern horror literature and films, and their themes and elements continue to be used in popular culture and digital art. Gothic literature has also influenced other genres such as science fiction and fantasy.

In the story “Frankenstein,”:

themes such as the soul and body, and the perspective on science and technology, are examined. This story has had a significant impact on science fiction novels.

In the story “Dracula,”:

elements such as vampirism and fire are used very effectively. Additionally, the character of Dracula is recognized as one of the most prominent figures in horror literature.

In the story “Rebecca,”:

the main character is in search of the secret behind her former husband’s love. This story encompasses elements such as secrets, forbidden love, and mystery.

Overall, classic Gothic stories, with their focus on themes such as death, escape from reality, and fear, are recognized as one of the most important pillars in the history of literature.

Gathered by: Hanih Azimzadegan