شبکه های اجتماعی آنلاین در دانشگاه ها

کتاب شبکه های اجتماعی آنلاین در دانشگاه ها به قلم دئو شائو و حسن سیف با ترجمه یهانیه عظیم زادگان و مهدی پاشایی به بررسی روند کلی استفاده از رسانه های اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه دودوما می پردازد.

برای انجام این بررسی به گروهی از دانشجویان دانشگاه دودوما، پرسشنامه ای داده می شودکه در کتاب نتایج آن،واکاوی می شود.

این مطالعه نشان می دهد اغلب دانشجویان از شبکه های اجتماعی بسیاری مانند فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس ، بلاگ ها و ویکی ها جهت ارتباطات، فعالیت های کلاسی، یادگیری آنلاین و ارتباط با معلمان استفاده می کنند.

به طور کلی پذیرش شبکه های اجتماعی از سوی دانشجویان دانشگاه اعلام می کند که شبکه های اجتماعی آنلاین این قدرت را دارند تا دیوار کلاس ها را مرتفع کنند و دانشجویان را به عنوان متفکران بزرگ دنیا نشان دهند و صدای آنها را به دنیای محلی و جهانی برسانند.