دارونامه از رادیو گفتگو

پنج شنبه ها از ساعت ۹ صبح به مدت ۶۰ دقیقه است.

رادیو گفتگو موج FM ردیف ۱۰۳/۵

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۰۱۰۳۵

تهیه کننده: آقای نادر بنی صفار

کارشناس مجری: آقای دکتر ساسان دستاران

مترجم و کارشناس فضای مجازی: هانیه عظیم زادگان

آیتم ساز: علی حمیدی

برنامه دارونامه به هر آنچه که در حوزه دارو مرتبط می شود، می پردازد. تیتروار به برخی از آنها در ادامه اشاره شده است:

 

-فروش اینترنتی دارو

-فرصت های سرمایه گذاری در داروهای بیولوژیک

-چالش های حقوقی در صنعت دارو

-کمبود دارویی در کشور

-دسترسی به دارو در بیماری های نادر

-عدالت در دسترسی به دارو و درمان

-پوشش بیمه ای داروها

-……

The Daroonameh program covers everything related to medicine. The titles of some of them are mentioned below:

-Online sales of pharmaceutical production

-Investment opportunities in biologics & biotechnology

-Legal challenges in the pharmaceutical industry

 

♦Hanieh Azimzadegan acts as a translator and Cyberspace researcher in the field of the pharmaceutical industry.

♦DR. Sasan Dastaran acts as a radio presenter (pharmacologist) in the field of the pharmaceutical industry.

دارونامه با موضوع عدالت در دسترسی به دارو و درمان

دارونامه با موضوع عدالت در دسترسی به دارو و درمان

دارونامه با موضوع فروش اینترنتی دارو

Hanieh Azimzadegan- Translator- Radio Presenter

دارونامه با موضوع بررسی عارضه لخته جون در واکسن کووید-۱۹