کتاب دو جلدی خاستگاه و گستره

سواد رسانه ای و اطلاعاتی

مجموعه‌ای کم‌نظیر و شامل دو بخش کلی و هجده فصل مجزا است.

بخش اول با عنوان «رویکردهای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی» شامل پنج فصل مقدماتی است که به تعاریف کلی و مهم و رویکردهای اساسی در زمینه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی می‌پردازد. بخش دوم تحت عنوان «سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی: دانش، سیاست‌ها و کارکردها» است.

بخش دوم این مجموعه‌ی دو جلدی شامل سیزده فصل است که قسمت عملی و تحلیلی این کتاب دو جلدی را به خود اختصاص داده است. مجموع این دو بخش و یا هجده فصل گنجینه‌ای درباره نحوه صحیح استفاده از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های دیجیتال را فراهم آورده است. خواننده این کتاب می‌تواند اطلاعات کم‌نظیری درباره موضوعات مهمی در سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی کسب کند که تیتروار به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، سامان‌دهی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در سطح ملّی، جوانان و اشتغال در رسانه‌های جدید، سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در حوزه آموزش و پرورش، دیجیتال‌سازی آموزش و مدارس، سواد فیلم در عصر دیجیتال، پروژه‌های مشترک بین معلم‌ها و کتابداران، سواد رسانه‌ای و کتابخانه‌ها، یادگیری با کار کردن و طراحی برای دموکراسی (مردم‌سالاری).

دو جلدی کتاب خاستگاه و گستره سواد رسانه ای و اطلاعاتی

به سرپرستی هانیه عظیم زادگان و به اهتمام گروه مترجمین بازتاب در انتشارات پشتیبان در بهار ۱۴۰۰ به چاپ رسید.

جلد اول کتاب خاستگاه و گستره سواد رسانه ای و اطلاعاتی:

نویسنده: اولا کارلسون

 با مقدمه‌ی دکتر سید شهاب الدین ساداتی

مترجمان:

سیده تبسم سادات‌لواسانی‌بزرگ، ساناز نظری، معصومه آجری،هانیه عظیم‌‌‌زادگان و ویدا صارمی

انتشارات پشتیبان

جلد دوم کتاب خاستگاه و گستره سواد رسانه ای و اطلاعاتی:

با مقدمه‌ی دکتر سارا میرقاسمی

مترجمان:

ساعده نوده‌فراهانی، زهرا حکیمی شاهرودی، سپیده شایقی‌ابرغانی

میترا سالاری و مهدی پاشایی

 

 

 

Virtual Book Promotion

Virtual Book Promotion

 

 

Hanieh Azimzadegan is the head of Baaztab translators group. The new book’s promotion is been done as virtual.

Introduction

Many of the social issues of today have to do with digitization and, not least, the ongoing transformation of
the media and communication culture. We are now at a point that may be described as ‘the end of the digital beginning’.

Following a period of optimism about the potentialities offered by the internet – especially the hopes that it would increase citizen engagement and participation – problems have surfaced.
Around the world, citizens are struggling to bring about an internet that is open, free and safe – that is, to abolish surveillance, control and censorship.

In some instances, politicians and civil society organizations are calling for government measures to help them achieve these goals. In other countries,
authoritarian regimes are using the internet and social media to justify repression, including measures to limit freedom of expression. Ideology, the powers of state and private interests combine to silence free
speech.

Clearly, the internet can have quite different impacts on the social order. From the perspective of the Global North, many of the problems arise out of conflicts between the logic of the market and respect for the equal value of human beings, a core democratic value. The call for new policies to resolve these problems are being heard.