کتاب خاستگاه و سواد رسانه ای، جلد یک، در نوزدهمین جشنواره رشد، نامزد بهترین کتاب در حوزه سواد رسانه ای و فناوری شد.

گروه مترجمین بازتاب به سرپرستی هانیه عظیم زادگان در ترجمه کتاب خاستگاه و سواد رسانه ای همکاری داشتند.

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در مدرسه دارالفنون مورد تقدیر قرار گرفت.

این خوشحالی حاصل دسترنج گروهیست که مثل حلقه‌های زنجیر به هم متصل شدند تا پلی رو به جلو باز شود.
از #انتشارات_پشتیبان کمال تشکر و حمایت را دارم. ناشری که در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی نهایت سعی و تلاش خود را کرده و کتب فاخر و ارزنده‌ای جهت ارتقای اعتلای فرهنگ‌سازی سواد رسانه به وجود آورده.
از خانم #دکترسارامیرقاسمی بی نهایت سپاسگزارم که به عنوان ویراستار علمی تمامی عیوب‌ و نواقص کار را برطرف کردند تا این کتاب در ویترینی متمایز و ارزنده جلوه کند.
از #گروه_مترجمین_بازتاب بسیار سپاسگزارم که از ابتدای راه به بنده اعتماد کردند و با تلاش هم، توانستیم ترجمه این کتاب را به پایان برسانیم.
از #دکترسیدشهاب_الدین_ساداتی کمال تشکر را دارم که با قلم جادویی و زیبنده خود، مقدمه کتاب را به نگارش درآوردند.
در آخر از خودم متشکرم که خدایی دارم بسیار بزرگ که این عزیزان را سر راهم قرار داد تا هدایتگرم باشند. سپاس
#هانیه_عظیمزادگان_مترجم
#سوادرسانه_ای_اطلاعاتی
#جشنواره_رشد
#انتشارات_پشتیبان
#دکترسارا_میرقاسمی
#دکترسیدشهاب_الدین_ساداتی
#تبسم_لواسانی
#ساناز_نظری
#ویدا_صارمی
#معصومه_آجری

#گروه_مترجمین_بازتاب

Darolfonoon High School

Darolfonoon High School

Roshd_Educational_book_frstival

certificate of honour

The book “The Origin of Media and Information Literacy”, Volume One, was nominated for the 19th Roshd Festi

hanieh_azimzadegan_head_of_baaztab#

MIL#

#Darolfonoon_High_School

    Roshd_Festival#