بحران خاموش هر یکشنبه از رادیو گفتگو ساعت ده به مدت ۶۰ دقیقه

این برنامه به موضوعات اجتماعی می پردازد. عناوین برنامه در ادامه فهرست شده است:

♦بحران جمعیت در گذر زمان از منظر سیاستمداران و دانشمندان

♦با تاکید بر سیاست های دگرگونی نهاد خانواده در قرن بیستم از سوی دکترین و سیاستمداران غربی

♦قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

♦سالخوردگی جمعیت، چالش ها و پیامدها

♦سالخورگی جمعیت، تبعات اقتصادی و اجتماعی و مسئولیت دولت

♦خانواده در ایران معاصر و تحولات سن ازدواج

و همچنان این برنامه ادامه دارد….

تهیه کننده: نادر بنی صفار

کارشناس مجری: علی صادق لو

مترجم و پژوهشگر فضای مجازی: هانیه عظیم زادگان

آیتم ساز و گزارشگر: علی حمیدی

جهت استفاده از مطالب یا دانلود برنامه به لینک زیر مراجعه فرمایید.

لینک برنامه بحران خاموش

 

The program is called “Bohran Khamoosh” is broadcast every Sunday from Radio-Goftegoo. The program considers the social challenges and consequences. Hanieh Azimzadegan acts as translator and presenter in the program.

The topics include the following:

♦Population crisis over time from the perspective of politicians and scientists

♦Sexual revolution

♦Family Protection and Youth

♦Population ageing, economic and social consequences