بسیاری از دانشجویانی که در حال تحقیق و پژوهش بر روی پایان نامه یا مقاله های خود به زبان انگلیسی و یا حتی به صورت ISI جهت چاپ در ژورنال های خارجی هستند، در درج منبع در متن به صورت APA ، با مشکل رو به رو هستند. برای مثال نمی دانند چه موقعی از and استفاده میشود و چه زمانی از &. یا چه زمانی سال نشر را داخل پرانتز یا بدون پرانتز قرار دهند، یا برای بار دوم یا هر بار تکرار  Citation مشابه ، چگونه باید نوشته شود ، چون درج استناد (Citation) متعاقب در بعضی موارد، متفاوت میباشد.  جهت درک مطلب مورد نظر ،به لینک زیر بروید ، سپس در آن جدولی قرار دارد که به شما سبک استناد پایه  (Basic Citation Style) را آموزش می دهد.

لینک دانلود