سوال ۱

  • آنی جونز مدیر اوراق بهادار یک صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ سرمایه است. همکارانش در صندوق دیگر سرمایه‌گذاری، جزییاتی در مورد یک شرکت کوچک سرمایه‌گذاری را به اشتراک می‌گذارند که در حال حاضر نشان‌دهنده یک الگوی بلند مدت در نمودارهای قیمت است، همچنین چشم انداز رشد و درآمد آن در آینده چشمگیر است. آنی جونز بر روی این شرکت از طرف صندوق، سرمایه‌گذاری می‌کند، و طی سه سال آینده عملکرد سهام این شرکت، به میزان قابل توجهی روی صندوق سرمایه گذاری او تاثیر منفی می‌گذارد. جونز:

الف) او قوانین و استانداردهای موسسه CFA را نقض کرده است زیرا سرمایه گذاری او در شرکت کوچک بر خلاف اهداف اعلام شده صندوق است.

ب) او قوانین و استانداردهای موسسه CFA را نقض نکرده است، زیرا تحقیقات بیشتری را براساس اطلاعات انجام داده و شواهد حمایتی از فعالیت تجاری خود را یافته است.

ج) او قوانین و استانداردهای موسسه CFA را نقض کرده است؛ زیرا از طرف همکارانش در شرکت دیگری از این فرصت مطلع شده است و از این طریق از اطلاعات محرمانه در روند مورد نظر استفاده کرده است.

د) او قوانین و استانداردهای موسسه CFA را نقض نکرده است زیرا سرمایه‌گذاری در یک سهام معمولی با  موجودیت و ذاتی ثبت شده دارد و او اجازه سرمایه‌گذاری از طرف صندوقی که مدیرش هست را دارد.

منبع: اخلاق و استانداردهایی موسسه CFA

(جواب با رنگ قرمز هایلایت شده است.)

سوال ۲

  • هنگام تحلیل نمودار قیمت با کندل استیک، پدیدار شدن یک کندل بلند در همان جهت روند کنونی، نشان دهنده چیست؟

الف) پتانسیل برگشتی

ب) افزایش حرکت

ج) ادامه دادن

د) تثبیت

(جواب با رنگ قرمز هایلایت شده است.)

سوال ۳

  • الگوی شمع ژاپنی (کندل استیک) را مشخص نمایید که قیمت باز شدن و بسته شدن آن بسیار نزدیک به هم یا مشابه هم باشد؟

الف) دوجی (Doji)

ب) Spinning top

ج) Piercing line

د) غلظت ابر سیاه (Dark cloud cover)

(جواب با رنگ قرمز هایلایت شده است.)

سوال ۴

  • در یک میانگین متحرک ساده  ۵ روزه، قیمت هر روز به چه میزانی اختصاص می‌یابد؟

الف) ۵%

ب)۱۰%

ج)۲۰%

د) ۲۵%

(جواب با رنگ قرمز هایلایت شده است.)

سوال ۵

  • واگرایی حجمی (Volume divergence) زمانی روی می‌دهد که:

الف) حجم در حالی که قراردادهای سود باز است، افزایش می‌یابد.

ب) حجم در خلال یک الگوی انبوه ، کاهش می‌یابد.

ج) حجم در محدوده معاملات روزانه، افزایش می‌یابد.

د) هنگام کاهش حجم، حداکثر قیمت  (High) جدیدی بر روی روند صعودی رخ می‌دهد.

 

مترجم: هانیه عظیم زادگان