تعامل بین شهروندان و شهرهای هوشمند

مولف : فِروناتو پریسیلا و روکر اِستَن

مترجم: هانیه عظیم زادگان

چکیده

بر اساس مطالعه حاضر در مورد توسعه شهرهای هوشمند، مقاله حاضر، بازتاب انتقادی در مورد این مساله دارد که چرا هر شهروندی در یک شهر هوشمند، نمی‌تواند شهروند هوشمند باشد. ما به دلایل اصلی و نقش طراحی اشاره می‌کنیم تا کمکی در بهبود راه‌حل‌های ممکن شود. این مقاله از مفهوم جامعه شبکه‌ای و نظریه شبکه‌ کنشگر استفاده می‌کند تا زیرساختارهای شهر هوشمند درک شود و تحلیل در مورد تغییر نقش شهروندان در شهرهوشمند را بسط دهد. بنابراین نیاز به روش‌های نوین دارد تا مشارکت اجتماعی پایدار و جامع برای حل مشکلات شهری جمعی را به وجود آورد. علاوه بر این، فرض بر این است که شهروند هوشمند بخش مهمی از آینده شهرهای هوشمند خواهد بود. در این زمینه، طراحی نقش مهمی را ایفا و نقش کنشگران را درک می‌کند و ارتباط با یکدیگر را در اکوسیستم شهری برقرار می‌سازد و شهروندان را قادر می‌سازد تا آینده شهرشان را شکل دهند.

کلید واژه‌ها: شهر هوشمند، شهروند هوشمند، طراحی باز، طراحی متا

  • مقدمه

شکل جدیدی از سازمان‌های اجتماعی، گاهی شامل بکارگیری فناوری است و می‌تواند مجددا تعامل بین دولت، شهروندان و کسب و کار و تجارت را تغییر دهد و اغلب شکل تعاون و همکاری را به خود می‌گیرد. شهر هوشمند می‌تواند یکی از شکل‌های جدید فناوری باشد که این نوع تغییر را حمایت می‌کند.

شهر هوشمند با استفاده از فناوری، زیر ساختارهای شهری را بهبود می‌دهد تا شهری کارآمدتر و با همکاری بیشتری توسعه دهد. مفهوم شهر هوشمند در طول دهه گذشته به عنوان ادغامی از ایده‌هاست که چگونه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند عملکرد شهرها را بهبود بخشد، کارآمدی آنها را افزایش دهد، رقابت بین آنها را اصلاح نماید و راه‌حل‌های جدیدی برای مشکلاتی چون فقر، محرومیت اجتماعی و محیط زیست ضعیف را ارائه دهد (هریسون و همکاران[۱]، ۲۰۱۰). از این منظر، کارآمدی می‌تواند کیفیت زندگی را بهبود بخشد. این مفهوم مربوط به یکی از ویژگی‌های سازمان مبتنی بر جامعه شبکه‌ای است و تمرکز‌زدایی بر عملیات و کنترل، باعث می‌شود تا اثربخشی شبکه‌ها افزایش یابد (کستلز[۲]، ۲۰۰۰). بنابراین لازم است که نقش شهروند به نقش شهروند هوشمند تغییر کند.

جهت مطالعه و تهیه  کتاب حاضر به سایت انتشارات پشتیبان مراجعه بفرمایید.

انتشارات پشتیبان

[۱]  Harrison

[۲]  Castells

#هانیه_عظیم_زادگان

#انتشارات_پشتیبان

#کارگروه_شهر_هوشمند