محاکمه با آتش

محاکمه با آتش (۲۰۱۸) فیلمی است در مورد ماجرای تاد ویلینگهام (با بازی جک اوکانل) که ژانری تراژیک (خانوادگی -اجتماعی) دارد. داستان محکومیت او و بی عدالتی حکم اعدام وی، بسیار مخاطبین را تحت تاثیر قرار می دهد.

خلاصه داستان

تاد، همسر و سه دختر کوچکش در شهر کوچکی، در ایالت تگزاس زندگی می گردند. شبی که همسرش سر کار بود، خانه آنها آتش می گیرد و سه دختر کوچکشان در آتش می سوزند و تاد تنها بازمانده این آتش سوزی است و او متهم به آتش سوزی خانه و سه فرزندش می شود. ۱۲ سال تاد در زندان به سر می برد و با الیزابت، نمایش نامه نویس آشنا می شود و الیزابت سعی می کند پرونده وی را از اول پیگیری کند زیرا الیزابت شک کرده بود که تاد واقعا گناهکار است! در آخر الیزابت ثابت می کند که او بیگناه است و از بهترین متخصص مربوط به آتش سوزی استفاده می کند ولی دستگاه نظارت قضایی، آن را نادیده می گیرند و تاد اعدام می شود. 

کلام منتخب فیلم

در رنج ها، معانی پدیدار می شوند.

این فیلم نشان می دهد که اجرای عدالت به سختی صورت می گیرد و در این فیلم، نمی توان انگشت اتهام را به شخص خاصی نشانه گرفت چون سقوط اخلاقی جامعه به صورت زنجیروار ، متهمین اصلی داستان هستند.

تاد بر بیگناهی خود تاکید داشت، این سیر بی عدالتی از تاد لاابالی و بی سواد، فردی قوی و معناگرا می سازد.

در قسمتی از داستان که الیزابت، با امید و پشتکار به پیگیری پرونده تاد می پردازد (که البته از نظر سنی، بزرگتر از تاد است) وی را به خاطر احساسی شدن به پرونده تاد جدی نمی گیرند (آیا چون او یک زن است!) اما حس انسان دوستی و نوع دوستی الیزابت را نباید انکار کرد. و اقدام وی،  انگیزه‌ای برای تغییر نگرش به مجازات اعدام ایجاد می‌کند.

هانیه عظیم زادگان