برنامه رادیویی یار مهربان ویژه معرفی کتب سواد رسانه ای 📚

از رادیو گفتگو

معرفی و نقد کتب سواد رسانه ای

Radio program

Introducing books of Media Literacy

 Hanieh Azimzadegan: Radio Presenter

radio-goftogoo

قسمت چهارم

معرفی و نقد کتاب ” واکاوی شبکه های اجتماعی مجازی”

مولف: عباس زمانی

کارشناس مجری:

خانم آتنا عبدالوند و

هانیه عظیم زادگان

تهیه کننده: آقای بنی صفار

 

قسمت پنجم

معرفی و نقد کتاب ” بالا نشین”

مولفین: دکتر آمنه بختیاری و دکتر بهاره نصیری

کارشناس مجری:

هانیه عظیم زادگان

و خانم آتنا عبدالوند

🔹کارشناس:
🔸 سرکار خانم دکتر میرقاسمی؛ رییس کارگروه پایش انجمن سواد رسانه ای ایران

تهیه کننده: آقای بنی صفار

قسمت ششم

معرفی و نقد کتاب ” یادگیری از طریق شبکه های اجتماعی”

مولف: بیتا قلندر

کارشناس مجری:

هانیه عظیم زادگان

و خانم آتنا عبدالوند

تهیه کننده: آقای بنی صفار

قسمت هفتم

معرفی و نقد کتاب ” راهنمای فرزندپروری در عصر دیجیتال”

مولف: علی محمدرجبی

کارشناس مجری:

خانم آتنا عبدالوند و

هانیه عظیم زادگان

تهیه کننده: آقای بنی صفار

دانلود فایل صوتی برنامه یار مهربان