الگوهای مووینگ اورج (بخش دوم)

شماره (۱)

تعریف و شناسایی

 1. سفارش خرید (Long order) شامل سه مووینگ اوریج است. رنگ قرمز مربوط به مووینگ اوریج کوتاه مدت، رنگ آبی مربوط به مووینگ اوریج میان مدت و رنگ سبز، به مووینگ اوریج بلند مدت اشاره می‌کند.
 2. شکل سه مووینگ اوریج، منحنی رو به بالا است.

توضیح

 1. الگوی سفارش خرید، دلالت بر روند صعودی در بازار سهام دارد..
 2. در شروع و وسط الگوی سفارش خرید، فعالیت خرید به چشم می‌خورد. با گذشت زمان، سفارش خرید بایستی با دقت بررسی شود.

سیگنال خرید یا فروش

صعودی ادامه دهنده، سیگنال خرید

برای مثال

 

 

شماره (۲)

تعریف و شناسایی

 1. سفارش فروش (Short order) شامل سه مووینگ اوریج است. رنگ قرمز مربوط به مووینگ اوریج کوتاه مدت، رنگ آبی مربوط به مووینگ اوریج میان مدت و رنگ سبز، به مووینگ اوریج بلند مدت اشاره می‌کند.
 2. شکل سه مووینگ اوریج، منحنی رو به پایین است.

توضیح

 1. الگوی سفارش فروش، دلالت بر روند نزولی در بازار سهام دارد..
 2. در شروع و وسط الگوی سفارش خرید، فعالیت فروش به چشم می‌خورد. با گذشت زمان، سفارش فروش بایستی با دقت بررسی شود.

سیگنال خرید یا فروش

نزولی ادامه دهنده، سیگنال فروش

 

برای مثال

شماره (۳)

تعریف و شناسایی

 1. تقاطع طلایی یا (Golden Cross) متشکل از دو مووینگ اوریج است. مووینگ اوریج کوتاه مدت از مووینگ اوریج بلند مدت به سمت بالا عبور می‌کند.
 2. مووینگ اوریج بلند مدت به سمت بالا حرکت می‌کند.

توضیح

 1. در ابتدای روند صعودی ظاهر می‌شود.
 2. بعد از کاهش قیمت سهام، اگر این سیگنال رویت شد می‌توان خرید کرد. سرمایه‌گذاران بلند مدت یا میان مدت، زمانی که این سیگنال در K line هفتگی یا ماهانه رویت شد، شروع به خرید می‌کنند.
 3. هر چه زاویه خطوط متقاطع بیشتر باشد، سیگنال خرید قوی‌تر است.

سیگنال خرید یا فروش

پایین‌ترین نقطه برگشتی، سیگنال خرید

برای مثال

 

جهت مطالعه کامل متن به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک مقاله

 

مترجم: هانیه عظیم زادگان