رونمایی از کتای سواد رسانه در نگارستان گفتگو

در فرهنگ و اقتصاد امروز، که افراد در هر لحظه از زمان به اطلاعات دسترسی دارند، جهت حضور در جامعه، سواد رسانه‌ای-اطلاعاتی امری ضروری به نظر می‌رسد. اما شهروندان نیاز به توانش‌های خاصی دارند. این توانش‌ها می­تواند بر آموزش و پرورش و همچنین بر دانش، نگرش و رفتار کودکان و نوجوانان تاثیر بگذارد. بنابراین بایستی در جستجوی بهترین شیوه ارزیابی سواد رسانه‌ای-اطلاعاتی کودکان و نوجوان بود. به همین دلیل والدین، مربیان، متخصصان بهداشت، و رهبران جامعه بایستی بدانند که این گروه به سواد رسانه‌ای-اطلاعاتی نیاز دارند. برنامه‌های تجربی و آزمایشی در این حوزه، بینشی را ایجاد کرده است، اما شکاف در درک و عدم حمایت در تحقیق و توسعه همچنان مانع رشد در این حوزه می‌شود. دیگر مانند گذشته، محیط‌های یادگیری بستگی به محیط‌هایی مانند مدرسه ندارد. یادگیری در هر زمان و مکانی روی می‌دهد و بهره وری در محل کار بستگی به سواد رسانه‌ای-اطلاعاتی دارد. نگرانی در مورد تاثیر رسانه‌ها بر روی کودکان و نوجوانان منجر به تحقیقاتی شده است که اثرات منفی بر سلامت و رفاه آنها را نشان می‌دهد. بنابراین گروه مترجمین بازتاب مجموعه مقالاتی در رابطه با این حوزه منتشر کردند و در نگارستان پارک گفتگو رونمایی شد.

معرفی کتاب

در قرن حاضر، تکنولوژی مبتنی بر توسعه‌ی عملی زمینه‌های فناوری-پژوهشی و دانشگاه‌ها بوده و به نحوی گسترده راهکارهای عملی خود را در حوزه‌های تخصصی جستجو کرده و این امر به مرور جامعه و ساختارهای سازمانی و صنایع را تحت تأثیر قرار داده است. تکنولوژی رسانه‌ای، به منزله یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر، چنان با زندگی مردم در جوامع مختلف عجین شده است که بی‌توجهی به آن چالشی را در جامعه‌ مبتنی بر کارآفرینی و فناوری و ابعاد مختلف آن ایجاد خواهد کرد. فضای مجازی نیز، به‌عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ بشر در عرصه تکنولوژی رسانه‌ای، تأثیری شگرف بر زندگی بشر در جوامع پیشرفته و کشورهای در حال توسعه داشته است.

از آنجایی که عموم افراد در جامعه، هم‌زمان با پیشرفت تکنولوژی، در راستای افزایش سطح دانش و آگاهی و به روز نمودن اطلاعات خود، وارد فضای مجازی شده و به محتوای مورد نظر دسترسی دارند، باید یاد بگیرند و از سواد کافی برخوردار باشند تا از تأثیرپذیری‌ منفی از رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و آسیب‌ پذیری‌های نوپدید فضای مجازی در امان بوده و به عنوان فردی با سواد در فضای مجازی و دارای علم درست در استفاده از فضای وب، به کسب دانش بپردازند. مخاطب باید بتواند با حضور در فضای مجازی، ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ، پیام‌های رﺳﺎﻧﻪ‌ای که از ﻃﺮﯾﻖ رسانه‌های اجتماعی مانند شبکه‌های اجتماعی، تلگرام، یوتیوب و… درﯾﺎﻓﺖ می‌کند را ﭘﺮدازش کرده ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ‌ای دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. لذا در تعریف مهارت‌ها و توانایی‌های ضروری کاربران برای حضور در فضای مجازی، به مفهوم جدید “سواد رسانه‌ای” دست پیدا کردیم.

لینک دانلود کتب الکترونیکی سواد رسانه